Glej kje hodiš

2019

Glej kje hodiš

Projekt je aplikacija umetniške skupine Kolektiva

Projekt je del večletne umetniške psihogeografske platforme Special Place in the City, ki domuje na spletni strani www.special-place.net. V različnih projektih, ki so potekali v mestih po Evropi so nastali zemljevidi, fotografije, zgodbe in video zapisi. Platforma je namenjena zbiranju in arhiviranju intimnih zgodb in izkušenj, ki so prosto dostopni v digitalni obliki. Zanima nas povezanost človeka z urbanim prostorom, raziskujemo relacije med posameznikom, prostorom in mestom in pri tem izhajamo iz psihogeografske predpostavke o direktnem in indirektnem vplivu specifičnega geografskega okolja na naša občutenja in vedenje. Prav tako nas zanimajo tudi elementi igrivosti, inventivnosti in nepredvidljivosti, ki smo ji priča, kadar peš naključno raziskujemo znane in neznane predele mesta.

Letošnji projekt je nadgradnja projekta, ki je v okviru platforme pred devetimi leti že potekal v Ljubljani. Ob razstavi v galeriji Škuc je nastalo sodelovanje s profesorjem dr. Markom Krevsom z geografskega oddelka Filozofske fakultete v Ljubljani. Skupaj s študenti so zbrali okrog 200 lokacij z opisi in zgodbami in jih vnesli v takrat popularno spletno storitev Flickr Map, kar je arhivirano na spletni strani projekta. Od takrat je prišlo do občutnega tehnološkega napredka (povečanje hitrosti prenosa podatkov, povečanje zmogljivosti mobilnih naprav in večja uporaba pametnih telefonov, razvoj mobilnih aplikacij), zato se nam ga zdi smiselno nadgraditi z mobilno aplikacijo, ki bo omogočala vključitev javnosti »v realnem času«. Pri projektu bo znova sodeloval dr. Marko Krevs s študenti, ki bo projekt vključil v raziskovalni proces v okviru študija geografije.

Množično prostovoljno zbiranje podatkov (crowdsourcing in collaborative mapping) bo izvedeno s pomočjo mobilne aplikacije, ki bo razvita v ta namen. Udeleženci bodo s pomočjo mobilne aplikacije na elektronski napravi z vključenim GPS prispevali točno lokacijo, osebno utemeljitev, zakaj je ta kraj poseben ter dodali fotografijo (ali zvočni, video posnetek). Ob razvoju aplikacije bomo preverili tudi možnosti za izvedbo sodelovanja gibalno oviranih, gluhih in slabovidnih / slepih. Namen je pokazati možnost inovativne rabe sodobne tehnologije v kvalitativnem proučevanju posameznikovega dojemanja in navezanosti na kraje – na primeru Ljubljane. Študenti bodo dejavno vključeni v testiranje končne različice mobilne aplikacije, interpretacijo zbranih informacij, iskanje učinkovite predstavitve rezultatov ter v promocijo akcije.

V aplikacijo bomo vnesli tudi že do sedaj zbrane lokacije iz preteklega projekta. Poleg naključnega zbiranja zgodb se bomo povezale s konkretnimi posamezniki, ki imajo specifične informacije ali poznajo zanimive anekdote. Sodelovali bomo s TIC Ljubljana in društvom Kralji ulice, ki že izvajajo svoj projekt alternativnih vodenj po mestu, ki jih prispevajo brezdomci. Njihove zgodbe bodo pomembno prispevale k razbijanju stereotipov in sprejemanju drugačnosti.

Aplikacija bo imela dva nivoja uporabnosti. Prvi bo gradnja arhivske baze podatkov z množičnim zbiranjem lokacij, zgodb in medijskih datotek. Drugi nivo pa bo omogočal sestavljanje in shranjevanje različnih poti iz obstoječih vnosov. Te poti si bodo lahko uporabniki aplikacije sestavili sami. Po nekaj mesečni uporabi aplikacije bomo testirali rezultate, ki jih bodo ljudje vnesli. Predvidevamo veliko število dokaj banalnih vnosov tipa najboljši sladoled v mestu. Ravno zato smo predvidele tudi uredniški nivo sestavljanja poti, v katerem bomo same (kot umetniška skupina KOLEKTIVA) in z izbranimi posamezniki (v sodelovanju s Kralji ulice, turističnimi vodiči, pesniki in drugimi vabljenimi ustvarjalci) sestavile kurirane izbore, ki bodo odstirali drugačne in zanimive doživljaje ter občutenja mesta. Možnost kuriranih izborov omogoča različne rabe in interpretacije informacij, od povsem intimnih, poetičnih, humornih, alternativnih do izobraževalnih in tudi vzgojnih poti, kot so različne zgodovinske, naravoslovne, arhitekturne perspektive ipd. Možnosti za interpretacije in sodelovanje so praktično neomejene.

Z brezplačno mobilno aplikacijo (Android/Apple), želimo vzpostaviti sodobno tehnološko podprto zbiranje in dostopanje do čustveno obarvanih podatkov, ki omogočajo nova branja mesta. Sodobna tehnologija omogoča neposredno dostopanje do informacij in hipno arhiviranje spominov. Cilj je ustvariti bogato vizualno in pripovedno zbirko sodobnega urbanega življenja, ki bo zanimiva tudi za prihodnje generacije.

S projektom nagovarjamo različne publike. Ciljna publika za uporabo brezplačne mobilne aplikacije so mladi (študenti in dijaki) in mlajši odrasli ter vsi ostali tehnološko pismeni. Aplikacija bo do izraza prišla predvsem za ljudi v Ljubljani, saj bo lahko zaznala njihovo lokacijo in prikazala označene prostore v bližini. Projekt bo dostopen tudi naključnim sprehajalcem po mestu, ker bodo nekatere izbrane lokacije fizično označene z nalepkami s kratko predstavitvijo in QR kodo s povezavo na spletno stran in aplikacijo. Preko spletne strani bodo vse informacije dostopne tudi geografsko oddaljenim in npr. starejšim, ki pametnih telefonov ne znajo uporabljati. Prevodi v angleščino bodo omogočili tudi širšo dostopnost mednarodni javnosti, hkrati pa omogočili turistom, da prispevajo svoje zgodbe.

Projekt bomo promovirali preko spletne strani in družbenih omrežij in fizično z nalepkami in letaki po mestu. Širšo javnost in medije bomo preko e-obvestil in drugih kanalov obveščali organizatorice, sodelavci in partnerji. Septembra je predvidena promocija v javnem prostoru (v centru mesta) v okviru dogodka Noč raziskovalcev (v organizaciji Filozofske fakultete). Jeseni bomo pripravile javni predstavitveni dogodek v Galeriji Photon. Projekt bomo promovirale preko TIC Ljubljana in časopisa Kralji ulice. Obetamo si dobro medijsko pokritost dogodka, ki bo projekt predstavil tudi bralcem časopisov in gledalcem televizije.